Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RK 2012:4

Instans
Kammarrätterna
Lagrum
Högsta domstolens avgörande i mål nr Ö 1942-10 den 11 juli 2012