Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkt dagsbot när traktamente undantogs i hovrätten

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Narkotikabrott