Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Turkiet får avslag i HD – gärningstyp inte straffbar i Sverige

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Utlämning på grund av brott