Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Nya bodelningsförordningen 2019 – en kort fördjupning

Advokat – utbildningsintyg

Den 24 juni 2016 antogs två förordningar om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållande, ett resultat mellan ett samarbete av 18 EU-medlemsstater och innehåller bestämmelser om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar. Förordningarna träder i kraft den 29 januari 2019 och ska primärt tillämpas på rättsliga förfaranden som inletts efter detta datum samt på officiella handlingar och förlikningar som tillkommit efter ikraftträdandet. I det här avsnittet reder Fredric Renström ut vissa komplicerade delar av de nya reglerna.

Fredric Renström
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp