DNA-bevisning - fördelar och nackdelar

Advokat – utbildningsintyg

Den senaste förfinade utvecklingen inom DNA-tekniken har skapat en oro i det juridiska systemet. Johanna Björkman, advokat och före detta åklagare och som forskat på DNA, höjer ett varningens finger för så kallat sekundärt överfört touch-DNA som allt oftare dyker upp som empirisk bevisning i rättegångar. ”Överföring av sådant DNA kan ha skett i så många led att det inte går att utreda och än mindre bevisa. Sekundärt överfört touch-DNA håller på att bli en stor Svarte Petter i våra rättssalar”. Ett spännande avsnitt och en gedigen genomgång om DNA, ett bevismedel som många praktiker vet så lite om.

Johanna Björkman
Advokat