FAKTURAKÖP

Korruption i näringslivet

Advokat – utbildningsintyg

Vad kan man göra för att förebygga korruption? Frågan om korruption är komplex och ger ofta upphov till svåra gränsdragningar. Generalsekreterare Hayaat Ibrahim går i det här avsnittet igenom "Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden)", som togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning och är ett komplement till lagstiftningen. Den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna, i den meningen att den ger en samlad bild av ett etiskt försvarbart handlingssätt i olika situationer. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder.

Hayaat Ibrahim
Generalsekreterare Institutet Mot Mutor