PRESSMEDELANDE

Blendow Lexnova presenterar en ny AI-tjänst: Legal Assistant  

Sveriges främsta juridiska nyhetsbyrå förstärker erbjudandet

Lexnova lanserar nya AI-tjänsten Legal Assistant

Blendow Lexnova är stolta över att presentera en ny juridisk AI-tjänst, Legal Assistant. Genom att kombinera modern AI-teknik med Lexnovas omfattande och uppdaterade databas erbjuder Legal Assistant aktuella, tillförlitliga och kostnadseffektiva svar på juridiska frågor dygnet runt.

Med den nya AI-tjänsten från Lexnova, Legal Assistant, kan användare enkelt få tillgång till omedelbara svar på juridiska frågor, vilket frigör värdefull tid och resurser.

Lanseringen av den nya AI-tjänsten ger Blendow Lexnova en allt starkare position som marknadsledande aktör inom juridisk kompetensförsörjning. Företagets vision är att bidra till ett mer rättssäkert samhälle genom att säkra ökad kännedom kring rådande rättspraxis.

Under nästan tjugo års tid har Blendow Lexnova bevakat rättsutvecklingen samt försett sina kunder med expertanalyser kring omtvistade frågor. Den nya AI-tjänsten Legal Assistant kommer att underlätta för alla de personer som möter juridiska frågeställningar i sitt arbete

Martin Hjorth, COO på Blendow Lexnova:


"Jag träffar dagligen jurister som har testat olika AI-tjänster som exempelvis Chat GPT. Det krävs inte många frågor innan de snabbt inser att utan relevant och uppdaterad data så ger tjänsterna ett ytterst begränsat värde tillbaka till användaren eftersom svaren ofta är bristfälliga eller direkt felaktiga. Lexnova har en unik position i Sverige vad gäller juridisk data. Rådande rättspraxis uppdateras dagligen och för någon som vill ha ett korrekt svar på en juridisk fråga så krävs det att AI:n har tillgång till relevant och uppdaterad data. Svaren utgår från uppdaterad rättspraxis som vi har tillgång till via Lexnovas nyhetsbyrå och alla de tusentals expertkommentaren och analyser som Sveriges ledande jurister har skrivit åt oss genom åren."