KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM

Ramavtal eller kontrakt?

Lexnova håller dig uppdaterad på nya lagar och regler när du behöver det

Välkommen 28 maj kl. 12.00-12.45

  • Upphandlare och Inköpare i offentlig sektor. 
  • Anbudslämnare i offentliga upphandlingar.
  • Jurister inom offentlig upphandling.
  • Projektledare eller experter som deltar i arbete med upphandling.
  • Förståelse för skillnader mellan ramavtal och kontrakt.
  • Förståelse för hur upphandlingsreglerna skiljer sig åt beroende på vilken avtalsform som upphandlas. 
  • Kunskap om hur man kan arbeta strategiskt genom aktivt val av avtalsform för att uppnå verksamhetens mål bättre.

Fanny höll ett uppskattat kostnadsfritt webbinarium hos Blendow Lexnova i slutet av januari som fick 9.5 av 10 i betyg. Vi har sammanställt de viktigaste punkterna från det webbinariet i en PDF som du har möjlighet att ladda ned utan kostnad.

Om experten

Fanny Eriksson är jurist och upphandlingskonsult på Ecenea och har tidigare arbetat som upphandlingsjurist på Region Gävleborg. Fanny har flerårig erfarenhet som juridisk rådgivare i komplexa upphandlingar och som ombud åt framförallt det offentliga i mål som rör överprövning av upphandlingar