Lexnova HR-praxis

Ett unikt verktyg för dig som arbetar med arbetsrätt och HR

Arbetsdomstolen (AD) och tingsrätterna avgör dagligen tjugotals mål, rörande anställningar och dess avslut. En av de stora utmaningarna för HR och arbetsrättsjurister består bland annat i att veta vilka rättsfall som utgör relevant praxis. Lexnova HR-praxis hjälper dig att få ett unikt och överskådligt bibliotek med rättsfall, referat och förarbeten samt länksamling till adekvata lagar för hjälp och vägledning i dina specifika juridiska problem.

En digital handbok för HR och arbetsrättsjurister

Lexnova HR-praxis är en lättanvänd digital handbok där du hittar alla centrala rättsfall i kronologisk ordning från rekrytering till uppsägning, avsked eller förlikning. Ett mycket populärt och uppskattat arbetsverktyg, för såväl HR och arbetsrättsjurister.

Beställ Lexnova HR-praxis

Ge dig själv de bästa förutsättningarna för att lösa de arbetsrättsliga utmaningar du ställs inför.

Beställ nu