Lexnova Hyrespraxis

Ett unikt verktyg för dig som arbetar med hyresrätt

Hyresnämnderna och avd. 2 vid Svea hovrätt avgör dagligen tiotals mål, och många som arbetar med hyresrätt upplever det som svårt att veta vilka rättsfall som utgör relevant praxis. Lexnova Hyrespraxis hjälper dig runt detta problem. Genom ett unikt samarbete med hyresnämnderna har vi skapat en tjänst där du direkt får en helhetsbild av den gällande rätten – och därigenom ett verktyg för att lösa de hyresrättsliga problem du ställs inför.

En digital handbok med all hyresrättslig praxis

Lexnova Hyrespraxis är uppbyggd som en lättanvänd digital handbok där du hittar alla centrala rättsfall. Biblioteket uppdateras varje månad av Stieg Synnergren, före detta hyresråd och en av Sveriges främsta experter inom hyresrätt. Databasen har sedan lanseringen 2009 blivit ett mycket populärt och uppskattat arbetsverktyg, såväl för jurister som för dem som i sitt yrke kommer i kontakt med hyresrättsliga frågor, till exempel fastighetsförvaltare.

Beställ Lexnova Hyrespraxis

Ge dig själv de bästa förutsättningarna för att lösa de hyresrättsliga problem du ställs inför.

Beställ nu