mäklarpraxis

Lexnova Mäklarpraxis

Mäklarpraxis är ett unikt verktyg för mäklare

En ny fastighetsmäklarlag träder i kraft den 1 juli 2021 vilket framför allt innebär att mäklarföretag kommer att omfattas av registreringsplikt och Fastighetsmäklarinspektionens (FMI:s) tillsyn. Detta medför att mäklarföretag ska kunna ådömas disciplinpåföljder varför det nu är viktigt att säkerställa att du är uppdaterad på vilka lagar och regler som gäller. Mäklarpraxis samlar all juridik som rör mäklare samt tvister om köp/försäljning av bostäder och mark i ett lättöverskådligt bibliotek.

Digital handbok med all juridik som rör mäklare

I Mäklarpraxis samlar vi sammanfattningar av rättsfall och beslut som rör mäklares verksamhet. Den digitala handboken ger hjälp och vägledning för att lösa specifika juridiska problem för att undvika sanktionsavgifter men också att undvika att hamna i tvist, eller vinna tvisten om den ändå går till domstol. I ett lättöverskådligt bibliotek hittar du avgöranden som dels rör köp och försäljning av bland annat bostadshus, bostadsrätt, lokal och mark, dels fastighetsmäkleri. Mäklarpraxis omfattar även ordlista och länksamling till de viktigaste lagarna.

Beställ Lexnova Mäklarpraxis

Ge dig själv de bästa förutsättningarna för att lösa de mäklarrättsliga utmaningar du ställs inför.

Beställ nu