Alice Grapp

Alice Grapp

Biträdande jurist vid AG Advokat

Alice är biträdande jurist vid AG Advokat och jobbar uteslutande med offentlig upphandling. Alice bistår klienter under hela upphandlingsprocessen, vilket omfattar rådgivning innan en upphandling påbörjats, under upphandlingsförfarandet, efter tilldelningsbeslut och under avtalets löptid. Alice har stor erfarenhet av upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner inom ett stort antal sektorer och särskild specialistkompetens inom bygg-, entreprenad- och fastighetsbranschen.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand