Anna Brengesjö

Anna Brengesjö

Advokat vid AG Advokat

Advokat vid advokatbyrån AG Advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling och entreprenadrätt.

Expertkommentarer