Anna  Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström

Advokat och delägare, Insulander Lindh Advokatbyrå

Stor processvana i domstol samt omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och unga och personer som befinner sig i krissituationer, liksom av parallella processer (brottmål/familjerätt).

Expertkommentarer