Anna Kaldal

Forskare vid juridiska institutionen på Stockholms universitet

Forskare vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. Forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna. Aktuell med avhandlingen Parallella Processer – En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål.

Expertkommentarer