Anna Singer

Anna Singer

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Professor i civilrätt, med särskild inriktning mot familjerätt, vid Uppsala universitet.

Expertkommentarer