Annie Lyding

Annie Lyding

Jurist på CauseyWestling

Annie Lyding är jurist verksam i CauseyWestlings momsgrupp där hon arbetar med olika slags mervärdesskatterättsliga frågor, men med specialisering mot fastigheter. Annie har tidigare arbetat på en stor revisionsbyrå där hon som juridisk rådgivare hanterade ett brett spektrum av mervärdesskattefrågor. Hon hanterar komplexa frågor och processer rörande bolag med blandad verksamhet.

Webbinarier on-demand