Bert Lehrberg

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Förestår utbildnings- och konsultföretaget Iusté (www.iuste.se). Författare till ett flertal böcker, bland annat Praktisk juridisk metod, Avtalstolkning, Avtalsrättens grundelement, Förutsättningsläran, Omförhandlingsklausuler och Köprätt enligt 1990 års köplag.

Expertkommentarer