Björn  Bergström

Björn Bergström

Advokat och delägare, Ramberg Advokater

Har som rådgivare för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer omfattande praktisk erfarenhet av genomförande av offentliga upphandlingar, samt lång erfarenhet av offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt som jurist och chef inom staten. Är verksam som föreläsare och är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling”.


Expertkommentarer