Björn  Wendleby

Björn Wendleby

Advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå

Advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå, med särskild inriktning på börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt. Han har författat flera lagkommentarer och är en av författarna till boken ”Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning och kommentar”.

Seminarier

Webbinarier