Bobi Mitrovic

Bobi Mitrovic

Advokat och Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå

Advokat och Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå, verksam inom Setterwalls IP/Tech-grupp med specialisering mot områdena compliance, IT och dataskyddsfrågor.

Expertkommentarer