Carina Heinlo

Carina Heinlo

Senior konsult och rådgivare vid Carina Heinlo Compliance & AML

Senior konsult och rådgivare inom compliancefrågor vid Carina Heinlo Compliance & AML. Tidgare Chief Compliance Officer vid Skandiabanken. där hon var . Har mångårig erfarenhet av compliancearbete både i rollen som Compliancechef och som Senior Compliance Officer på bland annat Swedbank och ICA-banken. Har även arbetat med regelfrågor hos både Finansdepartementet och Finansinspektionen samt inom EU och håller utbildningar om compliancefrågor.

Expertkommentarer