Carina Heinlo

Carina Heinlo

Senior konsult och rådgivare vid Carina Heinlo Compliance & AML

Senior konsult och rådgivare inom compliancefrågor vid Carina Heinlo Compliance & AML. Tidgare Chief Compliance Officer vid Skandiabanken. där hon var . Har mångårig erfarenhet av compliancearbete både i rollen som Compliancechef och som Senior Compliance Officer på bland annat Swedbank och ICA-banken. Har även arbetat med regelfrågor hos både Finansdepartementet och Finansinspektionen samt inom EU och håller utbildningar om compliancefrågor.

Expertkommentarer

Compliance och etik i finanssektorn

Carina Heinlo ger en analys av området etik i finanssektorn, sett utifrån compliancefunktionens ansvarsområde. Ämnet är högaktuellt – inte minst med anledning av den senaste tidens penningtvättshändelser i Danske Bank.

Nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Carina Heinlo skriver om utvecklingen på penningtvättsområdet, om svårigheter och utmaningar samt redogör övergripande för de nya lagkraven som bör leda fram till en ökad effektivitet och utökade affärsmöjligheter. Det förutsätter en stor medvetenhet och ansvarstagande där det är nödvändigt att avsätta de resurser som krävs samt att säkerställa en tillräckligt god kompetens i företaget.