Carina Holmgren

Carina Holmgren

Advokat och grundare av holmgrenhansson advokatbyrå

Advokat och grundare av holmgrenhansson advokatbyrå, med lång erfarenhet av fastighets- och miljörätt.

Expertkommentarer