Catrin  Karlsson Westergren

Catrin Karlsson Westergren

Jur. dr. och upphandlingsjurist vid Göteborgs stad

Jur. dr. i konkurrensrätt och upphandlingsjurist vid Göteborgs stad.

Expertkommentarer