Christina Gard

Christina Gard

Ägare till VA Strategi

Christina Gard är VA-strateg med 15 års erfarenhet av att arbeta med juridiska, strategiska och ekonomiska frågor kopplade till vattentjänstlagen och kommunal VA-verksamhet. Hon är en av Sveriges mest erfarna när det kommer till att beräkna och analysera VA-taxor och under 2019 och 2020 var Christina en av de konsulter som på uppdrag av Svenskt Vatten tog fram ett nytt basförslag till VA-taxa. Christina anlitas ofta som föreläsare och håller utbildningar om VA-taxa och vattentjänstlagen både på det egna företaget VA Strategi, hos Svenskt Vatten och här på Lexnova. 

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Dagvatten och va-taxan

Svenskt Vatten har publicerat ett nytt förslag till VA-taxa som kommer att ersätta P96. De kommer också att publicera ett nytt normalförs...