Christina Gard

Christina Gard

Ägare till VA Strategi

Christina Gard driver företaget VA Strategi som är specialiserat på arbetet med VA-taxor. Christina är själv VA-strateg med snart 15 års erfarenhet av att arbeta med juridiska, strategiska och ekonomiska frågor kopplade till vattentjänstlagen. Christina har nyligen varit en av de konsulter som tillsammans med Svenskt Vatten arbetat med att ta fram ett nytt basförslag till VA-taxa. Christina anlitas ofta som föreläsare och håller utbildningar inom VA-taxa på bl.a. VA Strategi och Svenskt Vatten.  

Seminarier