Daniel Haverinen

Daniel Haverinen

Manager vid CauseyWestling

Daniel Haverinen är Manager inom fastighetstaxering på skattebyrån CauseyWestling. Daniel har en juristexamen från Uppsala Universitet och har drivit ett flertal intressanta rättsfall avseende reducering av taxeringsvärde för fastigheter med förorenad mark. 

Webbinarier on-demand