Elias Himsel

Elias Himsel

Advokat vid Advokatfirman Lindahl

Elias Himsel är advokat på Advokatfirman Lindahl. Han ingår i Lindahls kompetensgrupp för tvistelösning och biträder på regelbunden basis såväl offentliga som privata aktörer i ärenden som rör skadeståndsanspråk och försäkringsrättsliga spörsmål.

Webbinarier on-demand