Emilia Lundberg

Emilia Lundberg

Advokat

Emilia Lundberg är rådman vid Attunda tingsrätt.
Tidigare advokat med inriktning mot kommersiella tvistemål i domstol och
skiljeförfarande, numera regelbundet anlitad som skiljeman och kursledare inom
processrätt. Vid BG Institute håller Emilia tillsammans med Magnus Widebeck kurserna Resultatstyrd process I och II.

Play