Emmy Falck

Emmy Falck

Senior Associate vid Advokatfirman Delphi

Senior Associate vid Advokatfirman Delphi och specialiserad inom arbetsrätt. Emmy biträder på daglig basis nationella och internationella företag i diverse arbetsrättsliga frågor.

Webbinarier on-demand