Felix Makarowski

Felix Makarowski

Associate vid Advokatbyrån Delphi

Felix är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med IT-avtal, GDPR och immaterialrätt. Felix skrev hösten 2018 sitt examensarbete om upphovsrätt till AI-genererade verk. Felix har hållit flera föredrag och seminarier om juridiska frågor kring användning av ny teknik.

Webbinarier live

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

AI och juridiken – vad gäller?

Vem ansvarar för när AI gör fel eller orsakar skada? Få en genomgång av hur existerande regelverk ska tillämpas på artificiell intelligen...