Felix Makarowski

Felix Makarowski

Associate vid Advokatbyrån Delphi

Felix är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med IT-avtal, GDPR, immaterialrätt och AI-relaterade frågor. Felix skrev hösten 2018 sitt examensarbete om upphovsrätt till AI-genererade verk. Felix har hållit flera föredrag och seminarier om AI-juridik och har skrivit flera artiklar på området till Delphi Tech Blog. 

Seminarier