Felix Makarowski

Felix Makarowski

Advokat vid Advokatfirman Delphi

Felix är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med IT-avtal, GDPR, immaterialrätt, konkurrensrätt och regulatoriska frågor inom säkerhetsskydd. Felix har hållit flera föredrag och seminarier om IT-rätt samt juridik och ny teknik. Felix är med och ansvarar för Delphis teknikblogg, Delphi Tech Blog, där många frågor om juridik och ny teknik behandlas.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

AI och juridiken – vad gäller?

Vem ansvarar för när AI gör fel eller orsakar skada? Få en genomgång av hur existerande regelverk ska tillämpas på artificiell intelligen...