Fredrik Olsson

Fredrik Olsson

Advokat vid Setterwalls Advokatbyrå

Advokat och verksam inom bl.a. Setterwalls grupp för EU- & konkurrensrätt. Har särskild erfarenhet av rådgivning inom offentlig verksamhet, upphandling och på konkurrensrättens område. Inom offentlig upphandling biträder han klienter i alla faser av upphandlingsprocessen och har särskild erfarenhet av stora och komplexa upphandlingsprojekt, särskilt inom IT och sjukvård.


 

Expertkommentarer