Fredrik Schedin

Advokat och delägare vid AG Advokat, specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt. Tidigare verksam vid Svea hovrätt samt som fiskal vid Stockholms tingsrätt, författare till Entreprenörens anvisningsplikt, Entreprenadjuridik – 30 vanliga entreprenörfrågor samt Störningar i byggentreprenaden – juridikens tillämpning.

Expertkommentarer