Henrik Bengtsson

Henrik Bengtsson

Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi, specialiserad inom bland annat företagshemligheter och immaterialrätt. Har mångårig erfarenhet som ombud i processer om företagshemligheter. En uppskattad föreläsare och författare till den ledande svenska boken om åtgärder vid immaterialrättsintrång.

Seminarier

Webbinarier

Kommersiella konkurrensklausuler

Överträdelser av konkurrensklausuler kan leda till kostsamma vitestvister. Dessa är vanligt förekommande i flera avtalstyper. Se till att du har koll på allt ifrån tolkningsfrågor till överväganden...