Henrik Olsson Lilja

Henrik Olsson Lilja

Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater

Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater. Arbetar uteslutande med brottmål och är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning.

Expertkommentarer

Rätten att få sina rättigheter upplästa

Vad innebär det för försvaret om den misstänkte inte informerats om sina rättigheter när hen delgetts misstanke om brott? Kan förhören ändå användas som bevisning? Henrik Olsson Lilja diskuterar konsekvenserna med hänsyn till uttalanden från Europadomstolen och ny lagstiftning.

Seminarier

Webbinarier