Henrik Olsson Lilja

Henrik Olsson Lilja

Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater

Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater. Arbetar uteslutande med brottmål och är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Penningtvätt och straffrätten

Arbetet mot penningtvätt har på senare år fått stor uppmärksamhet och lagen om straff har lett till en markant ökning av antalen penningt...