Ida Cederborg

Ida Cederborg

Advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

Ida Cederborg är advokat och verksam inom Baker McKenzies arbetsrättsgrupp i Stockholm sedan 2017. Ida arbetar med ett brett spektrum av arbetsrättsliga frågor samt hanterar multinationella projekt. Regelbundet bistår Ida även klienter i arbetsmiljöfrågor, diskrimineringsärenden och dataskyddsfrågor samt med interna utredningar inom arbetsrättens område. 

Webbinarier on-demand