Joel Samuelsson

Joel Samuelsson

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Joel Samuelsson är professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt, vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Han skriver först och främst om allmän avtalsrätt.

Expertkommentarer