Johannes Holmgren

Advokat och partner vid Landahl Advokatbyrå

Advokat och partner vid Landahl Advokatbyrå med särskild inriktning på fastighetsrätt, entreprenadrätt, plan- och byggfrågor, mark- och miljörätt samt bostadsrättsfrågor.

Expertkommentarer