Jöns Gerhardsson

Jöns Gerhardsson

Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater

Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater, med huvudsaklig inriktning mot tvistlösning och processer.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar sträcker sig ofta långt och att navigera mellan alla regelverk kan vara svårt. Under detta seminarium går Jöns G...