Jöns Gerhardsson

Jöns Gerhardsson

Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater

Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater, med huvudsaklig inriktning mot tvistlösning och processer.

Expertkommentarer

Seminarier

Webbinarier

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar sträcker sig ofta långt och att navigera mellan alla regelverk kan vara svårt. Under detta seminarium går Jöns Gerhardsson, Hanna Tynkkynen och Eero Kanerva igenom de vanli...