Lars Arrhed

Lars Arrhed

Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

Lars har omfattande specialistkunskap inom IT-rätt, immaterialrätt samt offentlig upphandling av komplexa IT-uppdrag avseende både systemutveckling, support och underhåll, licenshantering och rena bemanningsuppdrag.  Lars har ägnat sig åt kvalificerad juridisk rådgivning, samt biträtt klienter med bland annat förhandling, upprättande av avtal och rättsutredningar inom IT-rätt och Immaterialrätt rörande bland annat IT-avtal, sociala medier, information och informationsrättigheter, IT-säkerhet, GDPR samt ärenden rörande olika immateriella rättigheter. Han har biträtt i inom- och utomobligatoriska skadeståndsärenden, löst tvister och fört processer. Han har betydande erfarenhet av att lämna biträde i komplexa frågor inom avtalsområdet till offentlig sektor såsom kommuner, kommunal- och landstingsägda bolag, samt till statliga verk.

Webbinarier on-demand