Lars Bäckström

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist på Almega

Arbetsrättsjurist på Almega sedan snart 24 år tillbaka. Har drivit ett stort antal arbetsrättsliga tvister i Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.

Webbinarier on-demand