Lars Braun

Lars Braun

Advokat

Advokat och delägare vid JKN Advokat med inriktning på entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Tidigare chefsjurist och bolagsjurist på Peab och Skanska.

Play