Magnus Widebeck

Magnus Widebeck

Sveriges dispaschör, tidigare lagman och justitieråd

Magnus Widebeck har varit lagman vid Nyköpings tingsrätt. Magnus är tidigare hovrättsassessor vid Svea hovrätt, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, justitieråd vid Högsta domstolen samt skiljeman och medlare. Vid BG Institute håller Magnus tillsammans med Emilia Lundberg i kurserna Resultatstyrd process I och II.

Play