Magnus Widebeck

Magnus Widebeck

Fristående medlare och skiljedomare, tidigare lagman och justitieråd

Magnus Widebeck har varit lagman vid Nyköpings tingsrätt, Sveriges dispaschör och justitieråd vid Högsta domstolen. Han är nu medlare och skiljedomare inom Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB.

Play