Robin Lundgren

Robin Lundgren

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander med specialisering mot entreprenad- och konsulträtt, fastighetsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Play

En samlad genomgång av felansvaret

Vi får en gedigen genomgång av frågor avseende felansvaret. Emellanåt saknas det bestämmelser i standardavtalen och det finns bestämmelser som kan tolkas på olika sätt. Robin Lundgren går igenom rä...

Advokat – utbildningsintyg

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Robin Lundgren går igenom rättsföljder kn...

Seminarier