Robin Lundgren

Robin Lundgren

Advokat och delägare vid JKN Advokat

Advokat och delägare vid JKN Advokat med specialisering mot entreprenadrätt, fastighetsrätt och tvistelösningar.

Play

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal...