Robin Lundgren

Robin Lundgren

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander med specialisering mot entreprenad- och konsulträtt, fastighetsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Play

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Robin Lundgren går igenom rättsföljder kn...

Seminarier