Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson

Advokat med verksamhet huvudsakligen inom insolvensrätten

Rolf Åbjörnsson har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt. Andra områden Åbjörnsson specialiserar sig på är juridisk rådgivning, företagsrekonstruktion, likvidation, ekonomisk familjerätt samt ekonomisk/teknisk fastighetsrätt (vindkraft, övriga intrång i den privata ägande-rätten t.ex. järnväg, strandskydd, skog mm).  

Rolf har varit ordförande i Konkursförvaltarkollegiernas Förening, styrelseledamot i flera bolag, riksdagsledamot och vice ordförande i lagutskottet. Undervisar vid Stockholms och Karlstads Universitet samt är redaktör för Insolvensrättslig Tidskrift. 

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand