Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson

Advokat med verksamhet huvudsakligen inom insolvensrätten

Har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt. Rolf har varit ordförande i Konkursförvaltarkollegiernas, styrelseledamot i flera bolag och dessutom varit riksdagsledamot och vice ordförande i lagutskottet. Redaktör för Insolvensrättslig Tidskrift. 

Expertkommentarer

Seminarier

Webbinarier