Sten Bauer

Sten Bauer

Advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå

Sten Bauer är advokat och ansvarig för Baker & McKenzies arbetsrättsgrupp i Sverige. Hans verksamhet är fokuserad på företagsöverlåtelser och allmän arbetsrättslig rådgivning, inklusive rekrytering och uppsägning av chefer samt även vid kollektiva uppsägningar och arbetsrättsliga tvister. Sten bistår även klienter med genomförande av interna utredningar inom arbetsrättens område. Han har dessutom varit skiljeman och sekreterare i både specialinrättade och av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut inrättade skiljenämnder.

Webbinarier on-demand