Tor Dunér

Tor Dunér

Advokat och delägare vid Next Advokater

Advokat, delägare och en av grundarna av Next Advokater. Tidigare verksam som bank- och bolagsjurist på Swedbank och inom Nordeakoncernen. Har under ca 20 år arbetat med compliance/regelefterlevnad och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Ansvarar för området bank och finans på Next Advokater och biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Expertkommentarer