Viktor Hård af Segerstad

Viktor Hård af Segerstad

Biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat

Biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling och entreprenadrätt.

Expertkommentarer