Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Upphandlingsrättsliga utgångspunkter för ogiltigförklaring av avtal

Ulf Djurberg och Fredrik Olsson behandlar konsekvenserna av när ett avtal mellan upphandlande myndighet och leverantör ogiltigförklaras med stöd av LOU. De belyser särskilt riskerna med att fortsätta tjänsteavtalsförhållandet trots att avtalet ogiltigförklarats.

Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå
Fredrik Olsson
Advokat vid Setterwalls Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp