Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat nekas HFD-prövning i offentligt biträde-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Advokat, Tvångsvård m.m.