Tvångsvård m.m.

Nyheter (1190)

Hög skolfrånvaro ger fortsatt LVU-vård

Framför allt hög skolfrånvaro men också sociala svårigheter, bristande omsorg och en ovilja från föräldrarna att ta hjälp av de vårdande ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt