Tvångsvård m.m.

Nyheter (1159)

Ingen prövning av mål om utredningshem

Pappan till två pojkar, fem respektive sex år gamla, samtyckte till att stanna kvar på det utredningshem där de befinner sig – och kammar...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt